I. Mở bài

– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lí tưởng sống của thanh niên, học sinh hiện nay.

II. Thân bài

1. Giải thích

– Lí tưởng sống là gì?

  • Lí tưởng là mục đích sống cao đẹp.
  • Lí tưởng sống cao đẹp là lí tưởng sống vì mọi người.
  • Lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam trong những giai đoạn cách mạng vừa qua là sống chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tham Khảo Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Giải thích câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương 2 Dàn ý & 15 mẫu bài văn mẫu lớp 7

2. Bàn luận

– Vì sao con người cần sống có lí tưởng?

  • Có lí tưởng con người sẽ có hướng phấn đấu để vươn lên.
  • Lí tưởng sống cao đẹp là điều kiện để con người sống có ý nghĩa; giúp con người hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách.

– Suy nghĩ về những tấm gương có lí tưởng sống cao đẹp.

+ Nêu những tấm gương sống theo lí tưởng cao đẹp:

  • Những chiến sĩ chiến đấu và hi sinh cho công cuộc cách mạng giành độc lập tự do cho dân tộc.
  • Những con người ngày đêm âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước.

=> Tuy biểu biện khác nhau nhưng họ đều là những người biết sống vì hạnh phúc của con người..

– Bài học nhận thức và hành động:

  • Soi vào họ, tuổi trẻ hôm nay phải biết tìm cho mình lí tưởng sống cao đẹp và quyết tâm thực hiện đến cùng lí tưởng của đời mình.
  • Mỗi người phải sống hết mình với vị trí mà mình đang đứng, với công việc mình đang đảm đương.
  • Lối sống vị kỉ, cá nhân, mục đích sống tầm thường là điều không thể chấp nhận được.

III. Kết bài

– Nêu suy nghĩ của em về lí tưởng sống cao đẹp đối với mỗi học sinh, thanh niên ngày nay

– Liên hệ thực tế bản thân (đã/ đang/ sẽ làm gì để thực hiện lí tưởng sống của mình)