A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019, thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quy định mới quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh gồm 4 chương, 30 điều, với các nội dung: Quy định chung; yêu cầu công nhận sáng kiến và tổ chức xét công nhận sáng kiến; xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; quy định về quản lý hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 
Điểm mới đáng chú ý là quy định rõ hơn cách xác định tác giả, đồng tác giả sáng kiến để tránh tình trạng có người không tham gia tạo ra sáng kiến nhưng vẫn được đứng tên là đồng tác giả để hưởng các quyền lợi do có sáng kiến được công nhận mang lại (Điều 4); hướng dẫn các tác giả thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến để đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ sáng kiến (Điều 6), hướng dẫn xử lý các trường hợp tác giả là người khuyết tật hoặc thương binh, bệnh binh hoặc bị ốm đau, tai nạn hoặc không biết chữ (khoản 9, Điều 8); quy định rõ hơn những cơ sở có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến (Điều 7); quy định cụ thể phương pháp trình bày Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, giúp các tác giả thuận lợi trong việc trình bày đơn và mô tả bản chất sáng kiến. Bên cạnh đó, Quy định mới còn quy định cụ thể về thủ tục xét công nhận sáng kiến, thành lập Hội đồng sáng kiến và chế độ làm việc, trình tự làm việc của Hội đồng này; quy định cụ thể thẩm quyền và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng sáng kiến; hướng dẫn chi tiết phương pháp đánh giá đối tượng nêu trong đơn yêu cầu công nhận sáng kiến...
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND còn ban hành kèm theo 11 phụ lục gồm các biểu mẫu phục vụ cho công tác xét công nhận sáng kiến và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thuận tiện khi sử dụng và áp dụng thống nhất./.

Admin


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết