• 5_Hướng dẫn Viết bài lên website khối mầm non
  | Manager Bình Phước | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 4_Hướng dẫn nhập liệu hồ sơ cho giáo viên
  | Manager Bình Phước | 393 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 3_Hướng dẫn import dữ liệu Giáo viên Bước 3
  | Manager Bình Phước | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 2_Hướng dẫn khai báo dữ liệu bước 2 khối mầm non
  | Manager Bình Phước | 380 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 1_Hướng dẫn khai báo dữ liệu
  | Manager Bình Phước | 386 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài app ứng dụng để nhâp liệu
  | Manager Bình Phước | 402 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://app.imt-soft.com/smas/smas.html
 • Hướng dẫn nhập liệu giáo viên và khai báo dữ liệu
  | Manager Bình Phước | 438 lượt tải | 0 file đính kèm
  http://ybshare.com/download/bj6hqvw5c7
 • Công văn cập nhập dữ liệu của bộ 1527/BGD
  | Manager Bình Phước | 441 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Viết bài
  | Manager Bình Phước | 377 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách tài khoản portal
  | Manager Bình Phước | 383 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài download demo 01
  | Admin | 451 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung tóm tắt mô tả về tập tin download